KARYA – NOVÝ FLORISTICKÝ ŠPERK

  • 03.12.2016
  • Magazín

KARYA – NOVÝ FLORISTICKÝ ŠPERK

KARYA – NOVÝ FLORISTICKÝ ŠPERK

Zrodil se nový atraktivní květinový šperk, který nese název Karya královská, a to ne zcela náhodně. „Inspirací mi byla píseň Spoutaná a Jana Feriová, která je často oslovována podle projektu Jindřicha Parmy Karya,“ prozradil Pavel Hruška. Patronkou květinového náramku se nemohl tedy stát nikdo jiný než zpěvačka se skvělým hlasem Jana Feriová. Společně ho představili na neformálním setkání známých osobností, přátel a novinářů, které se konalo v České centrále cestovního ruchu - Czech Tourism v Praze.


Náramek se odlišuje od všech ostatních tím, že jeho součástí je skořápka vlašského ořechu. O podobný se na setkání pod vedením floristy Pavla Hrušky pokusili úplně všichni. Po boku Jany Feriové si náramek ze živých květů vyrobila i oblíbená herečka Valerie Zawadská a potvrdila, že se na takovéto tvořeníčko velmi těšila. „Neuvěřitelných šedesát osm dnů jsem jela v kuse. Dnešek byl po dlouhé době mým prvním volným dnem, ale tady jsem rozhodně chybět nemohla,“ dodala s úsměvem a vtipem sršící herečka. Krásný šperk si vytvořila i tanečnice a herečka Markéta Šandová, ale také třeba i vynikající hudebník a klavírista Václav Tobrman, kterého můžete slyšet mimo jiné také v hudební formaci Loď. Všichni se však zajímali, zda bude náramek krásný ještě i večer, ale Pavel Hruška je uklidnil, že se nemusí obávat, protože vydrží celých čtyřiadvacet hodin.  Nálada rozhodně po celé odpoledne nekolísala a o vtípky a legrácky rozhodně nebyla nouze.

O občerstvení se postarala EkofarmaJavorník z oblasti Bílých Karpat a zaslouženě budila pozornost svojí chuťovou výjimečností. Bio produkty nekazila žádná obyčejná voda, ale jejich chuť povznášelo víno z  VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO. Přítomní ochutnali také známý Rudolfův pramen a Bílinskou kyselku, ale červenou láhev na místě nikdo neotevřel, byla to totiž minerálka projímavá. Neskonale byl také obdivován stylový ořechový dort, o který se postarala Anička Baštýřová z cukrárny Anna Magdalena. 

 

O KARYE A KARYATÍDÁCH

Řecký výklad pojmu „Karya“ může znamenat srdce, vlašský ořech, ale i obec na Peloponésu, ale hlavně to byla dcera krále Dióna z Lakónie. Byla troufalá a odmítla lásku i samotného Dionýsa. Za trest byla orgiastickým bohem proměněna ve strom – vlašský ořech a její družky, dívky z okrsku Artemidina se staly vězeňkyněmi.

Jiný mýtus říká, že Karya, město na Peloponnésu, se sjednotila s nepřátelskými Peršany proti Řecku, ale ti vyhlásili Karyanům válku. Dobyli město, muže pozabíjeli, ženy odvedli do otroctví. Vdovám nedovolili odložit ozdoby provdaných žen, aby bylo vidět, že jsou navždy spoutány těžkým otroctvím. Okamžitě byl tento čin přenesen do stavitelství, kteří podobu zotročených žen ztvárnili na veřejných budovách, kde podpíraly v podobě karyatid břemena, aby na věky věků byl připomínán trest za provinění Karyanů.

Přiklonit se můžeme také ke krajnímu tvrzení Vitruvia, které je však nutné brát s rezervou. Tvrdí, že Lakedaimoňané po vítězství nad Peršany postavili perský porticus, který měl budoucím generacím připomínat tehdejší slávu občanské mužnosti. Na něj umístili sochy zajatců v jejich barbarském šatu, a to jako hrozbu pro nepřátele a zároveň tím opěvovali statečnost svých bojovníků.

Jiné vysvětlení přináší Karel Kerényi, který ve své Mytologii Řeků.  Popisuje ořechové vesnice Karyai, kde se dívky oddávaly tanci Karyatid a při svých rejích nosily na hlavě koše ze zeleného rákosu a připomínaly tančící rostliny. I muži měli svůj tanec Korda, který byl provázen ženskými pohyby – to vše Artemidě na počest.

Vysvětlení původu karyatid se dá nalézt už v antických literárních pramenech. Nejznámější jsou příklady upoutání vězňů do sloupoví stavby. Odtud mohou být odvozeny některá vysvětlení o vězních, kteří musí za trest podpírat stavby.

V knize o Lakónii hovoří Pausániás o vesnici Karyai, která je na cestě do svatyně Artemidiny. Celá obec byla zasvěcena Artemidě a Karyjským nymfám. Je to místo, kde každoročně spartské dívky prováděly řadové tance a podle tamějších zvyků.

63
64
65
66
67
68