ČESKÁ KVĚTINA

  • Česká květina

ČESKÁ KVĚTINA

ČESKÁ KVĚTINA

Značkou Česká květina označují pěstitelé své nejlepší produkty tradičních okrasných květin v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.


Česká květina je registrovaná známka kvalitních tuzemských květin. Logo Česká květina může být použito pouze se souhlasem Svazu květinářů a floristů výhradně na kvalitní rostliny. Květinám pěstovaným pod touto značkou je věnována nejvyšší odborná péče a jsou pod pečlivým dohledem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Jsou garantovány české normy, profesionální pěstování, důraz na kvalitu, zdraví rostlin i ekologii.

Více informací o České květině najdete na: http://ceska-kvetina.cz/