KVĚTY PO LYOFILIZACI JSOU VÝZVOU PRO FLORISTY

  • 17.12.2015
  • Magazín

KVĚTY PO LYOFILIZACI JSOU VÝZVOU PRO FLORISTY

KVĚTY PO LYOFILIZACI JSOU VÝZVOU PRO FLORISTY

Lyofilizace je proces vysušování vlhkých materiálů spočívající ve vakuovém vymrazování. Ve floristice to není proces neznámý, ale práce s křehkými květy po lyofilizaci, které si zachovávají své vlastnosti, jako je barva, tvar a velikost, je stále ještě výzvou.


„Často se mi naši zákazníci ptají, zda dosáhnou těch krásných květů vymrazením ve svém mrazáku. Tak touto cestou to opravdu není možné,“ říká přední český florista Pavel Hruška, který má hojně zkušeností s lyofilizovanými rostlinami. Takto upravené rostliny využívá i ve svém květinovém ateliéru a potvrzuje: „Jsou opravdu jako živé. Pokouším se je zapracovávat do moderních aranžmá, ale také je používám jako drahokamy do svých květinových šperků, které jsou velmi žádané,“ Pavel Hruška.

Lyofilizace je metoda vysušování Proces probíhá ve třech fázích. Nejprve se vlhký materiál zmrazí a následně se ve dvou krocích suší. Zmrazením je zahájený proces tkz. sublimace, kdy se pevné skupenství přemění v plynné. Voda v rostlinách se zmrazí pod teplotu, při které nemůže existovat v kapalném skupenství, což v dalším kroku zajistí, že nedojde k tání, ale k sublimaci, která je k rostlinám šetrná. Pokud by došlo ke zmražení rostlin cestou, jakou známe, došlo by k mikroskopickému poškození (původně) živých buněk. Zpravidla se rostliny zmrazí na teplotu mezi -50°C, -80 °C či až -100 °C.

První sušení probíhá v mrazícím zařízení, kde je snížen tlak vzduchu. Poté dochází k zahřátí rostlin, aby voda mohla začít sublimovat. Proces je u konce, když se z rostlin odstraní asi 95 % vody. Sušení trvá několik dní. K druhému sušení se přistupuje v případech, kdy je vhodné dosáhnout ještě suššího stavu. Při této fázi se odstraňuje voda, která se drží na povrchu, kdy se v sušící komoře zvedne teplota až nad 0 °C a naruší se vazby mezi vodou a pevným materiálem. Po druhém sušení v rostlinách zůstává jen 1 až 4 % vody.

Sušeným rostlinám, které svoji podobu téměř nezmění, se říká odborně lyofilizát. Celý proces trvá zhruba 12 dnů.

Lyofilizací květin se v České republice zabývá společnost: ALT ELEKTRO spol. s r.o., sekce Lyoflora.

FOTO pořízeno při natáčení pořadu TV PRIMA Gondíci s.r.o.

http://living.iprima.cz/porady/gondici-s-r-o

Více informací naleznete na http://www.lyoflora.cz/

 

18
19
20
21
23
24